Lindrak Oy

Floor service

Haitta-aineiden kapselointi

Haitta-aineiden kapselointi

 

– Lattioiden ja seinien kosteussulkuna
– Haitta-aineiden jäämien sulkuna (esim. asbesti, kreosiitti ja kaseiini)
– PAH-, VOC- ja PCP-yhdisteiden sulkuna
– 2-etyyliheksanolia vastaan
– Alustan hajusulkuna